Hieronder leest u het advies dat is geplaatst in Bedrijvig Uden van maart 2018 over de AVG. 

Oeps, creditcardgegevens gelekt

Heeft u toestemming nodig om de nieuwsbrief te versturen? Wie beschikken over de NAW- en creditcardgegevens na een online bestelling? En wat als u of uw leverancier gehackt wordt? Moet u daar melding van maken?

Meerdere malen per dag worden persoonsgegevens met uw bedrijf gedeeld. Per 25 mei 2018 trekken we de privacywetgeving in Europa gelijk middels de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze AVG betekent dat elke onderneming met zijn klanten moet communiceren hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens, moet bij de dienstverlening rekening worden gehouden met privacy en beveiliging en moet met de leveranciers die voor u persoonsgegevens verwerken afgestemd worden hoe jullie de beveiliging waarborgen. Is er een datalek? Dan dient u af te wegen, binnen 72 uur (!), of u moet melden aan de Autoriteit en/of de betrokken klanten.

Informatie over de AVG treft u aan op de website van Autoriteit Persoonsgegevens. Daar vindt u ook de AVG-regelhulp (https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/welkom), vul de vragenlijst in en u heeft een plan van aanpak als leidraad.   

U kunt ook mij inschakelen om het privacybeleid, de (sub-)verwerkersovereenkomst en het protocol bij datalekken in orde te maken, voor vaste prijzen. Zo is uw onderneming zeker per 25 mei AVG-proof. 

Bron: Mw. mr. S.H.A. de Kleijne

AVG advies Bedrijvig Uden