Leg je afspraken vast

Als ondernemer maak je afspraken met anderen: partners, klanten, leveranciers, (ver)huurders, aandeelhouders. Wanneer je deze afspraken goed vastlegt in een contract voorkom je misverstanden, interpretatieproblemen en dure procedures bij conflicten.

Van samenwerkingsovereenkomst tot contract bij geldlening

Contracten zijn er in alle soorten en maten: denk aan samenwerking, arbeid, huur, koop of distributie. Maar ook: hoe regel je alles wanneer je je bedrijf of aandelen wilt verkopen? Of een nieuwe onderneming wilt oprichten? Loud is je partner in contractrecht.

Je kunt bij ons terecht voor

  • Overeenkomsten opstellen, controleren, ontbinden en opzeggen
  • Afdwingen van leveringen
  • Optreden bij wanprestaties
  • (terug)Vorderen van betalingen
  • Uitleg van een contract
  • Vernietiging van een overeenkomst
  • Controleren van Engelstalige overeenkomsten

Weet wat je tekent

Het is altijd goed om contracten, zeker voor langere termijn, te laten nakijken door een jurist. Loud kijkt naar jouw belangen en de risico’s en geeft je op basis daarvan advies. Als het nodig is treedt Loud ook als onderhandelaar op. Zo houd jij meer tijd over voor je business. Wil je een contract laten opstellen, controleren of heb je vragen over een overeenkomst? Bel of mail ons vrijblijvend .

Neem contact op